Η ημέρα των Χριστουγέννων στη Σάμο

Με μεγάλη συμμετοχή τελέστηκε στην ενορία της Μεταστάσεως της Θεοτόκου στο Βαθύ της Σάμου η Μεταμεσονύκτια Θεία Λειτουργία των Χριστουγέννων. Μία ομάδα μεταναστών έχοντας προετοιμάσει τις προηγούμενες ημέρες τους ύμνους, έψαλε με τις αγγελικές τους φωνές και ομόρφυναν την τελετή.

Την Θεία Λειτουργία τέλεσε ο ιερέας  π. Φερνάντο, της Μοναχικής Κοινότητας του Ενσαρκωμένου Λόγου που εδρεύει στην Ξινάρα  Τήνου και ο οποίος ήρθε από την Τήνο παρά τις δυσμενείς καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν για να τελέσει μαζί μας τα ιερά Μυστήρια.

Tags:

A conference on ‘Thomas Byzantinus’: Hope for increased dialogue between East and West

The importance of this event is multifold. First, such developments suggest a growing integration of Aquinas’ thought in the Greek cultural milieu: the conference was located not only in Greece but at its most illustrious cultural center. In addition, the language of the presentations was, for the most part, modern Greek.

Tags:

Athens: International Congress on Saint Thomas Aquinas and the Byzantine world

From December 15th to 16th, 2017, under the auspices of the National Library of Greece, the University of Patras, and the Hellenic Institute of the University of London, an International Congress was held on the topic, “Thomas Aquinas and his reception in Byzantium”, which, according to its organizers, is the first of its kind that has occurred in Greece. The conference took place at the Cultural Center “Stauros Niarchos Foundation” and was attended by more than 25 speakers and representatives of various European institutions.

Tags:

Atenas: Congreso Internacional sobre el influjo de Santo Tomás de Aquino en el mundo bizantino

Del 15 al 16 de Diciembre de 2017 bajo la iniciativa de la Biblioteca Nacional de Grecia, la Universidad de Patras y el Hellenic Institute de la Universidad de Londres, se realizó en Atenas un Congreso Internacional sobre el tema “Tomás de Aquino y su recepción en Bizancio”, que según sus organizadores, es el primero de este tipo que se realiza en Grecia. El encuentro tuvo lugar en el Centro Cultural “Fundación Stauros Niarchos” y contó con la participación de más de 25 expositores y representantes de diversas Instituciones europeas.

Tags:

Αθήνα: Διεθνές Συνέδριο για τη πρόσληψη του Αγίου Θωμά Ακυινάτη στον βυζαντινό κόσμο

Από 15 έως 16 Δεκεμβρίου 2017 στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας της Εθνικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος, του Πανεπιστημίου Πατρών και του Hellenic Institute του Πανεπιστημίου του Λονδίνου,  πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το Διεθνές Συνέδριο με θέμα «Ο Θωμάς Ακυινάτης και η βυζαντινή πρόσληψή του», το οποίο, σύμφωνα με τους διοργανωτές του, είναι το πρώτο του είδους του στην Ελλάδα. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάχορος και συμμετείχαν σε αυτή περισσότερα από 25 εκθέτες και εκπροσώπους διαφόρων ευρωπαϊκών θεσμών.

Tags:

Nueva fundación del IVE en Grecia

El Domingo 1 de Octubre de 2017 el Instituto del Verbo Encarnado celebró la fundación de una nueva comunidad religiosa en Tinos (Islas Cícladas, Grecia), perteneciente a la jurisdicción eclesiástica de la Arquidiócesis Católica de Tinos-Mykonos-Naxos. La nueva comunidad monástica está consagrada bajo la protección de Nuestra Señora del Rosario.

Tags:

Νέα μοναχική κοινότητα του Τάγματος του Ενσαρκωμένου Λόγου στην Ελλάδα

Την Κυριακή 1η Οκτωβρίου 2017  το Τάγμα του Ενσαρκωμένου Λόγου γιόρτασε την ίδρυση μιας νέας μοναχικής κοινότητας στην Τήνο, στην εκκλησιαστική δικαιοδοσία της Καθολικής Αρχιεπισκοπής Τήνου-Μυκόνου-Νάξου. Η νέα μοναστική κοινότητα είναι αφιερωμένη υπό την προστασία της Παναγίας του Ροδαρίου.

Tags: