Τη στιγμή που ο Λόγος έγινε σάρκα και κατοίκησε ανάμεσά μας…