26η Κυριακή του έτους, Β’ κύκλος: «Μη εισενέγκης υμάς είς πειρασμόν!»

Τα λόγια του Κυρίου μας στο σημερινό Ευαγγέλιο μας διδάσκουν να πολεμάμε γενναία το κακό στη ζωή μας. Το “κακό” ή η “αμαρτία” είναι κάτι αντίθετο από τη ζωή, επειδή μας οδηγεί στο θάνατο, είτε σωματικό, είτε πνευματικό. Το καλό όμως ενδυναμώνει την ανθρώπινη ζωή σε αυτόν τον κόσμο και την οδηγεί προς μια ζωή που είναι αιώνια. Υπάρχουν δεσμά ή αλυσίδες που κρατούν τις ψυχές μας αιχμάλωτες και σκλάβες μέσα σε μια αμαρτωλή πορεία της ζωής, και αυτά τα δεσμά πρέπει να κόψουμε για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να φτάσουμε στη ζωή που δεν έχει τέλος.

Tags:

25η Κυριακή του έτους, Β’ κύκλος: «Όποιος υπηρετεί είναι ο πρώτος ανάμεσα στους μαθητές του Χριστού»

Tα λόγια του Κυρίου στο σημερινό Ευαγγέλιο μας αποκαλύπτουν την χριστιανική υπεροχή της υπηρεσίας προς άλλους και τη βαθιά αγάπη του Ιησού προς τα παιδιά. Στη Βασιλεία, που ανακηρύσσει ο Ιησούς Χριστός, η αξιοπρέπεια ή η τιμή δεν προέρχονται από μια θέση εξουσίας που κάποιος μπορεί να κατέχει, αλλά από τη ικανότητα να τον μιμηθούν στην υπηρεσία προς άλλους. Ο Ιησούς ταυτίζεται με τα παιδιά γιατί αυτά του μοιάζουν στην αγνότητα και στην αθωότητα τους. Τα παιδιά είναι επίσης τα πρώτα στην Βασιλεία των ουρανών, επειδή είναι πιο κοντά στην καρδιά του Χριστού.

Tags:

23η Κυριακή του έτους, Β’ κύκλος: «Το παντοδύναμο χέρι του Ιησού»

Το σημερινό Ευαγγέλιο μας αφηγείται την θεραπεία ενός ανθρώπου που έκανε ο Ιησούς. Αυτή η θεραπεία είχε ένα πολύ σημαντικό πνευματικό νόημα: ο Κύριος είχε έρθει σε αυτό τον κόσμο για να ανοίξει τα αυτιά της ψυχής έτσι ώστε οι άντθρωποι να μπορούν να ακούσουν το μήνυμα της πίστης, και να λύσει τη γλώσσα της καρδιάς τους έτσι ώστε να δοξάσουν τον Κύριο και να διακηρύξουν τα μεγαλεία του με ειλικρίνεια.

Tags:

15η Αυγούστου: “Η Μετάσταση της Θεοτόκου”

Η παράδοση της Εκκλησίας μας αναφέρει ότι η Παναγία άφησε αυτόν τον κόσμο περιλαμβανόμενη από τους Αποστόλους, οι οποίοι ήρθαν στην Ιερουσαλήμ από διάφορα και μακρινά μέρη του κόσμου, για να την αποχαιρετήσουν. Ο Υιός της, ο Ιησούς Χριστός, μαζί με πλήθος αγγέλων κατέβηκε από τους ουρανούς, για να παραλάβει το σώμα και την ψυχή της και να την δοξάσει πλήρως με τη θέαση του Θεού στην ουράνια δόξα.

Tags:

19η Κυριακή του έτους, Β’ κύκλος: «Ο ζωντανός άρτος που κατεβαίνει από τον ουρανό»

Το σημερινό Ευαγγέλιο μας αφηγείται ένα διάλογο μεταξύ του Ιησού και των Εβραίων, στον οποίο ο Κύριος τους αποκαλύπτει κάτι που αυτοί δεν μπόρεσαν να καταλάβουν. Ο Κύριος εξέπληξε ακόμη περισσότερο τους ακροατές του, λέγοντας ότι αυτός είναι ο άρτος, οτι είναι η τροφή η ζωντανή που δίνει ζωή σε όποιον την τρώει, σε όποιον την δέχεται με πίστη…

Tags:

15η Κυριακή του έτους, Β’ κύκλος: “Ο Ιησούς τους έστειλε δύο δύο”

Το σημερινό Ευαγγέλιο μας λέει ότι ο Ιησούς για πρώτη φορά στέλνει τους Δώδεκα (Αποστόλους), μόνους τους, να “ευαγγελίσουν” δηλαδή για ένα ιεραποστολικό έργο. Δεν έπρεπε μόνο να κηρύξουν το Λόγο του Θεού, αλλά να κάνουν κάτι περισσότερο. Τους στέλνει σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε οικογένεια, σε κάθε σπίτι, έτσι ώστε να μην μείνει κανείς χωρίς τη σωτηρία και τη θεϊκή ευλογία.

Tags:

6η Κυριακή του Πάσχα, Β’ κύκλος: «Η νέα εντολή του Ιησού»

Το σημερινό Ευαγγέλιο μιλάει για την ώρα, στην οποία ο Χριστός αναγγέλει τη «νέα εντολή» του και την μεταδίδει στους αποστόλους του. Αυτό έγινε το βράδυ του Μυστικού Δείπνου μετά το γέυμα. Αυτή η εντολή του Χριστού λέει ότι πρέπει να αγαπάμε και να μείνουμε στην αγάπη του. Δεν πρόκειται για κάτι κυρίως εξωτερικό που μας λέει τι πρέπει να κάνουμε και τι να μην κάνουμε, αλλά είναι προπάντων κάτι εσωτερικό, γιατί η αγάπη είναι πρωτίστως μια εσωτερική στοργή, ακόμα και αν εκφράσετε με εξωτερικές πράξεις.

Tags:

4η Κυριακή του Πάσχα, Β’ κύκλος: «Ο Καλός Ποιμένας»

Σε αυτή την τέταρτη Κυριακή του Πάσχα η Εκκλησία εορτάζει την “Κυριακή του Καλoύ Ποιμένα “, του Ιησού Χριστού καθώς και την “Παγκόσμια Ημέρα Προσευχής για τις κλήσεις» στην ιεροσύνη. Στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Κύριος ταυτίζεται με έναν καλό ποιμένα, και να μας ταυτίζει με τα πρόβατά του. Η Εκκλησία είναι το μεγάλο ποίμνιο του Χριστού διασκορπισμένο σε όλο τον κόσμο, για αυτό ο Κύριος επιλέγει και καλεί κάποιους ανθρώπους για να εκπληρώσουν το έργο τού βοσκού…

Tags: