Οι κλήσεις

Οι μοναχοί και οι αφιερωμένες ψυχές είναι για τους ανθρώπους το σημείο αναφοράς για τη σπουδαιότητα των αγαθών της μελλοντικής Βασιλείας του Θεού. Ακολουθούν πιστά τον Ιησού Χριστό, εφαρμόζουν τις ευαγγελικές προτροπές,  την αγνότητα, τη φτώχια, την υπακοή. Προσπαθούν να ζουν μέσα στο πνεύμα των μακαρισμών.

Αυτός ο τρόπος ζωής ανήκει αναμφισβήτητα στη ζωή και στην αγιότητα της Εκκλησίας (Β΄ Συνόδου Βατικανού, «Πέρι Εκκλησίας», 44).

 

Τα στάδια της πορείας μέσα στο τάγμα

Μικρό Ιεροσπουδαστήριο. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους εφήβους, στους οποίους εμφανίζονται τα πρώτα σημεία κλήσης, να την αναγνωρίσουν πιο εύκολα και να ανταποκριθούν. Εδώ, ακριβώς, οι έφηβοι πρέπει να μάθουν να ακολουθούν τον Ιησού Χριστό, ο οποίος είναι ο κύριος στόχος και ο σκοπός του κάθε ανθρώπου.

Μαθητεία (Δοκίμιο). Η ζωή στο τάγμα αρχίζει εδώ. Διαρκεί ένα χρόνο και έχει ως στόχο οι δόκιμοι αδελφοί να γνωρίσουν στην πληρότητά της τη θεία κλίση, ιδιαίτερα αυτήν του τάγματος, να μάθουν τον τρόπο ζωής του, να συμφωνήσουν με τον νου και την καρδιά τους με το πνεύμα του, ώστε οι αρμόδιοι να μπορέσουν να ελέγξουν την πρόθεση και την καταλληλότητά τους.

Ιεροσπουδαστήριο. Δεδομένου ότι το τάγμα του Ενσαρκωμένου Λόγου είναι ένα ιερατικό τάγμα, τα περισσότερα μέλη του είναι ιερείς. Μετά την Μαθητεία αρχίζει η περίοδος της ιερατικής μόρφωσης, που πραγματοποιείται σύμφωνα με τους νομικούς κανονισμούς και τα έγγραφα της Αγίας Έδρας για τα ιεροσπουδαστήρια και πάντα σε αρμονία με την πνευματικότητα και την αποστολή του τάγματος. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται μια ουσιαστική πολύπλευρη διαμόρφωση: ανθρώπινη, πνευματική, διανοούμενη και ποιμαντική.