30η Κυριακή του έτους, Α’ κύκλος: «Όποιος αγαπά τον πλησίον του είναι προπάντων δίκαιος μ’ αυτόν»

Ξέρουμε καλά ότι η αγάπη είναι αντίθετη με το μίσος, αλλά τα κείμενα των σημερινών Αναγνωσμάτων υπονοούν ότι η αγάπη είναι επίσης αντίθετη με την αδικία, διότι όποιος αγαπά τον πλησίον του είναι προπάντων δίκαιος μ’ αυτόν.

Tags:

18η Κυριακή του έτους, Α’ κύκλος: “Ο Θεός μας χορταίνει με την αγάπη του”

Τα λόγια του Αποστόλου Παύλου (Ρωμ 8,39) μας παρουσιάζουν πλήρως τον Χριστό όπως ό,τι αυτός είναι πραγματικά: η εμφάνιση της αγάπης του Θεού που αληθινά χορταίνει τις καρδιές των ανθρώπων. Αυτή είναι ακριβώς η σημασία του θαύματος του πολλαπλασιασμού των ψαριών και των ψωμιών στο σημερινό Ευαγγέλιο (Μτ 14,13-21), διότι ο Χριστός χορταίνει τη σωματική πείνα ενός πλήθους χιλιάδων ανθρώπων […]

Tags:

6η Κυριακή του Πάσχα, Β’ κύκλος: «Η νέα εντολή του Ιησού»

Το σημερινό Ευαγγέλιο μιλάει για την ώρα, στην οποία ο Χριστός αναγγέλει τη «νέα εντολή» του και την μεταδίδει στους αποστόλους του. Αυτό έγινε το βράδυ του Μυστικού Δείπνου μετά το γέυμα. Αυτή η εντολή του Χριστού λέει ότι πρέπει να αγαπάμε και να μείνουμε στην αγάπη του. Δεν πρόκειται για κάτι κυρίως εξωτερικό που μας λέει τι πρέπει να κάνουμε και τι να μην κάνουμε, αλλά είναι προπάντων κάτι εσωτερικό, γιατί η αγάπη είναι πρωτίστως μια εσωτερική στοργή, ακόμα και αν εκφράσετε με εξωτερικές πράξεις.

Tags: