30η Κυριακή του έτους, Α’ κύκλος: «Όποιος αγαπά τον πλησίον του είναι πάντα δίκαιος μ’ αυτόν»

Ξέρουμε καλά ότι η αγάπη είναι ενάντια στο μίσος, αλλά τα κείμενα των σημερινών Αναγνωσμάτων υπονοούν ότι η αγάπη είναι επίσης ενάντια στην αδικία, διότι όποιος αγαπά τον πλησίον του είναι πάντα δίκαιος μ’ αυτόν.

Tags:

28η Κυριακή του έτους, Β’ κύκλος: «Η οδός προς την αιώνια ζωή»

Το σημερινό Ευαγγέλιο αφηγείται μια συνομιλία μεταξύ του Ιησού και ενός άνδρα, τον οποίο οι σχολιαστές της Αγίας Γραφής έχουν ονομάσει “ο πλούσιος νέος άνδρας”. Αυτός είναι ένα πολύ βαθύς διάλογος για τη σχέση της επίγειας ζωής με την μέλλοντική ζωή, η οποία είναι αιώνια. Πράγματι, αυτός ενδιαφερόταν για την πορεία του Χριστού, μια απολύτως νέα πορεία, και ένιωσε αρκετά δυνατός για να κάνει κάτι παραπάνω για τον Θεό και έτσι να ενισχύσει περαιτέρω τη ζωή του…

Tags: