1η Κυριακή της Παρουσίας, Γ’ κύκλος: «Η έλευση του Σωτήρα στον κόσμο»

Ξεκινούμε αυτή την Κυριακή την λειτουργική περιόδο της Παρουσίας, η οποία είναι μια πνευματική προετοιμασία για την Γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κατά τη διάρκεια τεσσερών Κυριακών η Λειτουργία της Εκκλησίας θα μας οδηγήσει στη συνάντιση με τον Μεσσία και Σωτήρα μας.

Tags: