Στόχος

Όπως κάθε τάγμα αφιερωμένης ζωής, έχουμε έναν στόχο, μέσω του οποίου θέλουμε να ακολουθούμε πιστά τον Χριστό, υπό την καθοδήγηση του Αγίου Πνεύματος, αφιερώνοντας πλήρως τους εαυτούς μας στον Θεό, ως ένδειξη της υπέρτατης αγάπης μας. Ετσι, αυτή η αγάπη μας οδηγεί προς την πραγματοποίηση των ευαγγελικών όρκων της παρθενίας, της ακτημοσύνης και της υπακοής, ώστε με έναν ιδιαίτερο τρόπο να ενωθούμε με την Εκκλησία.

Αυτό είναι εμφανές στον τρόπο που δημιουργείται η μοναστική οικογένεια: δίνουμε δημόσιους όρκους και ζούμε σαν μία οικογένεια. Η δημόσια εικόνα μας εμπεριέχει διαχωρισμό από τον κόσμο, λόγω του τρόπου ζωής κατά το Άγιο Πνεύμα, που «… δεν μπορεί να το δεχτεί ο κόσμος, γιατί ούτε το διακρίνει ούτε το γνωρίζει» (Ιω 14,17). Θεωρούμε απαραίτητη την απομάκρυνσή μας από το πνεύμα του κόσμου.

Χάρισμα

Τα μέλη του τάγματος οφείλουν να εργάζονται με πλήρη υπακοή στο Άγιο Πνεύμα, σύμφωνα με το παράδειγμα της Μαρίας. Έτσι καλύπτουν τη χάρη του Χριστού όσο κάθε ανθρώπινη πραγματικότητα, ακόμη και στις πιο δύσκολες καταστάσεις και δυσμενείς συνθήκες.

Χάρισμα λοιπόν είναι ακριβώς η χάρη που μας χορηγείται για να μπορούμε να εφαρμόζουμε την παρουσία του Χριστού σε οποιεσδήποτε νόμιμες εκδηλώσεις της ανθρώπινης ζωής, έτσι ώστε κάθε άνθρωπος να γίνει «σαν μια νέα ενσάρκωση του Λόγου». Είμαστε ουσιαστικά ιεραπόστολοι και μαριανοί.

 

Ιστορία της ίδρυσης  |  Μοναστηκή οικογένια  |   Πνευματικότητα  |  Αποστολική διακονία