Το Τρίτο Τάγμα των λαϊκών είναι μια κοινότητα λαϊκών πιστών, που ανήκουν σε αυτήν σε διάφορους βαθμούς. Τα μέλη του επιθυμούν να συμμετέχουν στο πνεύμα της Μοναχικής Οικογένειας, ζώντας μέσα στον κόσμο. Έτσι, αναζητούν πιο σίγουρα και πιο αποτελεσματικά τη χριστιανική τους τελειότητα μέσα στο μεγάλο πεδίο της λαϊκής κλίσης και επιθυμούν, με το ιεραποστολικό τους έργο, να οδηγήσουν κάθε άνθρωπο στην τελειότητα του αγιασμού.