Τι είναι η προσευχή;

Ο π. Μπουέλα μας εξειγεί πώς μεταξύ του Θεού και του καθένα μας είναι δυνατό να εξκατασταθεί ένα ρεύμα σκέχεων, αισθημάτων και λόων. Η Αγία Θηρεσία του Βρέφους Ιησού έλεγε: «Για μένα ή προσευχή είναι ένα σκίρτημα της καρδιάς, μια απλή ματιά προς τον Ουρανό, μια κραυγή ευγνωμοσύνης και αγάπης, τόσο μέσα στην δοκιμασία, όσο και μέσα στη χαρά»…

The Institute of the Incarnate Word celebrated the 32nd anniversary of its foundation

Every 25 March, on the Solemnity of the Annunciation of the Lord, the Institute of the Incarnate Word (IVE) celebrates the anniversary of its foundation, glorifying the Lord for the salvific event which took place in the womb of the Blessed Virgin Mary. The IVE’s religious community in Kifissia was honoured by the visit of the Archbishop of Athens, Msgr. Sebastianos Rossolatos.

El Instituto “del Verbo Encarnado” celebró el 32° aniversario de su fundación

Cada 25 de Marzo, día de la Solemnidad de la Anunciación del Señor, el Instituto “del Verbo Encarnado” celebra un aniversario más de su fundación, glorificando al Señor por el acontecimiento salvífico que se realizó en el seno de la Santísima Virgen María. La comunidad religiosa del IVE en Kifissiá tuvo el honor de recibir la visita del Arzobispo de Atenas, Mons. Sebastianos Rossolatos, quien presidió la Misa de las Primeras Vísperas de la Solemnidad en la Iglesia “San Pablo Apóstol”, a cargo de la cura pastoral del Instituto desde el año 2008.