Τι είναι η προσευχή;

Ο π. Μπουέλα μας εξειγεί πώς μεταξύ του Θεού και του καθένα μας είναι δυνατό να εξκατασταθεί ένα ρεύμα σκέχεων, αισθημάτων και λόων. Η Αγία Θηρεσία του Βρέφους Ιησού έλεγε: «Για μένα ή προσευχή είναι ένα σκίρτημα της καρδιάς, μια απλή ματιά προς τον Ουρανό, μια κραυγή ευγνωμοσύνης και αγάπης, τόσο μέσα στην δοκιμασία, όσο και μέσα στη χαρά»…

The Institute of the Incarnate Word celebrated the 32nd anniversary of its foundation

Every 25 March, on the Solemnity of the Annunciation of the Lord, the Institute of the Incarnate Word (IVE) celebrates the anniversary of its foundation, glorifying the Lord for the salvific event which took place in the womb of the Blessed Virgin Mary. The IVE’s religious community in Kifissia was honoured by the visit of the Archbishop of Athens, Msgr. Sebastianos Rossolatos.

El Instituto “del Verbo Encarnado” celebró el 32° aniversario de su fundación

Cada 25 de Marzo, día de la Solemnidad de la Anunciación del Señor, el Instituto “del Verbo Encarnado” celebra un aniversario más de su fundación, glorificando al Señor por el acontecimiento salvífico que se realizó en el seno de la Santísima Virgen María. La comunidad religiosa del IVE en Kifissiá tuvo el honor de recibir la visita del Arzobispo de Atenas, Mons. Sebastianos Rossolatos, quien presidió la Misa de las Primeras Vísperas de la Solemnidad en la Iglesia “San Pablo Apóstol”, a cargo de la cura pastoral del Instituto desde el año 2008.

Το έμβλημα του τάγματος “του Ενσαρκωμένου Λόγου”

Τέσσερα γράμματα – είναι τα αρχικά γράμματα των λατινικών λέξεων: «Verbum caro factum est» ( «Ο Λόγος έγινε σάρκα» Ιω 1,14), με τα οποία ο Απόστολος Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου του μιλάει για την ενσάρκωση του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδας…

Ο π. Κάρλος Μπουέλα – ιδρυτής του Τ.Ε.Λ.

Ο Πατέρας Κάρλος Μιγέλ Μπουέλα (Αργεντηνή, 4 Απρίλιου 1941), ΕΛ, είναι ιερέας από τις 7 Οκτωβρίου 1971. (…) το σπουδαιότερο έργο του είναι το «Τάγμα του Ενσαρκωμένου Λόγου» για τους άνδρες, και το «Τάγμα των Δούλων του Κυρίου και της Παναγίας από το Ματαρά» για τις γυναίκες. Το ιδιαίτερο χάρισμα τους είναι η προέκταση της Ενσάρκωσης του Λόγου, μέσα σε όλους τους συντελεστές της ανθρώπινης δραστηριότητας, και ειδικός σκοπός τους ο ευαγγελισμός του πολιτισμού…

Alumnas del Colegio “Isabel la Católica” visitaron Atenas

Del 28 de Enero al 1 de Febrero pasado, alumnas del Colegio “Isabel la Católica” de San Rafael (Mendoza, Argentina), visitaron Atenas y algunos lugares arqueológicos cercanos. La visita se realizó en el marco de una peregrinación y excursión por varios países de Europa que dicho Colegio realiza con sus alumnas desde hace varios años. Por ello este viaje no pudo haber tenido otro mejor corolario que una visita a Grecia, a donde vinieron por primera vez.