Το έμβλημα του Τ.Ε.Λ.

Συμβολισμός:

Ο ερυθρός Σταυρός υποδεικνύει ότι η αλήθεια του Χριστού πρέπει να περιλάβει όλους τους ανθρώπους και όλη την πραγματικότητά τους, να τους αλλάξει και να τους αγιάσει, φέρνοντάς τους τη χαρά της σωτηρίας.

Το χρυσό στεφάνι συμβολίζει την αιώνια και καθολική βασιλεία του Χριστού.

Οι τρεις φλόγες συμβολίζουν τους τρεις μοναχικούς όρκους φτώχιας, παρθενίας και υπακοής σύμφωνα με τις ευαγγελικές συμβουλές.

Ο κρίνος παριστάνει την Παναγία και συμβολίζει τον τέταρτο όρκο μαριανικής αφιέρωσης.

Τα τέσσερα γράμματα είναι τα αρχικά γράμματα των λατινικών λέξεων: «Verbum Caro Factum Est» («Ο Λόγος έγινε σάρκα» Ιω. 1,14), με τα οποία ο Απόστολος Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου του αναγγέλει την ενσάρκωση του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδας, του Υιού-Λόγου. Το τάγμα παίρνει τη ονομασία του από αυτό το μυστήριο του Χριστού.

Το δίκοπο σπαθί συμβολίζει την ιεραποστολική δράση, επειδή τα μέλη του Τάγματος έχουν την ευθύνη να μεταφέρουν, να μεταδίδουν και να αναγγέλλουν το λόγο του Θεού, ο οποίος είναι «ζωντανός και δραστικός, πιο κοφτερός κι από κάθε δίκοπο σπαθί» (Εβρ. 4,12).

Το Ροδάριο συμβολίζει τη προσευχή και την αναπόσπαστη παρουσία της Μαρίας στο αποστολικό έργο των μελών μοναχών.

Ελληνικά, Το Τ.Ε.Λ.