»

Η παραβολή η λεγόμενη «των γεωργών δολοφόνων » της σημερινής Ευαγγελικής περικοπής [Mτ 21,33-43] μας υπενθυμίζει πώς η καλοσύνη του Θεού ξεπερνά πάντα την κακία των ανθρώπων, διότι τίποτα δεν μπορεί να σταματήσει τα σχέδια σωτηρίας που έχει ο Κύριος για την ανθρωπότητα.

Σε αυτήν την παραβολή ο οικοδεσπότης του αμπελώνα συμβολίζει τον Θεό, ο αμπελώνας τη Βασιλεία του Θεού στη γη, ο γιος του οικοδεσπότης τον Ιησού Χριστό, οι υπηρέτες που στάλθηκαν τους προφήτες, οι γεωργοί, στους οποίους είχε ανατεθεί ο αμπελώνας, τον λαό του Ισραήλ, και οι άλλοι γεωργοί, που στο τέλος καλούνται να φροντίζουν αυτόν τον αμπελώνα, συμβολίζουν τους ανθρώπους ολόκληρου του κόσμου που θα αποτελέσουν, όχι πια έναν εκλεκτό λαό, αλλά την «Εκκλησία-σώμα του Χριστού».

Η λειτουργία αυτής της Βασιλείας του Θεού στη γη έχει έναν πολύ σαφή στόχο: να καλλιεργούνται οι καρποί της σωτηρίας προς όφελος των ανθρώπων. Εκείνος που ίδρυσε αυτή την Βασιλεία είναι ο ίδιος ο Θεός, γι’ αυτό γράφει «ένας οικοδεσπότης φύτεψε έναν αμπελώνα…», γιατί ο Θεός είναι ο μόνος που μπορεί να ιδρύσει μια Βασιλεία αιώνια, σωτήρια και αγία, γεμάτη αλήθεια και δικαιοσύνη, και μόνο σ’ αυτόν ανήκει αυτή η Βασιλεία, επομένως μπορεί να δεχτεί σε αυτήν όποιον θέλει, και να καλέσει όποιον θέλει να εργαστεί σ’ αυτήν.

Όμως πρόκειται για μια Βασιλεία που, χάρη στην άπειρη Σοφία του Υψίστου, ανατέθηκε στους ανθρώπους, στον λαό του Ισραήλ, έτσι ώστε η αγιότητα, η τελειότητα και το έλεος του Θεού να φανερωθούν πολύ περισσότερο σε αντίθεση με την ανθρώπινη αδυναμία και ατέλεια.

 Οι άνθρωποι έλαβαν μια Βασιλεία που ήρθε από τον Θεό, αλλά θέλησαν να κάνουν τη Βασιλεία αυτή δική τους, αφήνοντας τον Θεό απέξω, για να ζήσουν μια ελευθερία έξω από το θεϊκό νόμο και να ασκήσουν μια εγωιστική εξουσία, η οποία αναπόφευκτα οδηγεί στην καταστροφή του ανθρωπίνου γένους. Γι’ αυτό, σύμφωνα με την παραβολή, οι γεωργοί απέρριψαν τους απεσταλμένους από τον οικοδεσπότη, δηλαδή τους προφήτες που έστειλε ο Θεός, ο οποίοι τους κάλεσαν να μεταστρέψουν από μια ζωή χωρίς Θεό σε μια ζωή με τον Θεό, δηλαδή σύμφωνα με τις εντολές του Κυρίου.

Μετά από πολλές ανεπιτυχείς προσπάθειες, παρόλο που οι άνθρωποι δολοφόνησαν τους ίδιους απεσταλμένος του Θεού, το έλεος του Κυρίου που δεν έχει όρια, προσδιόρισε κατά τη σωτήρια του πρόνοια να στείλει στους ανθρώπους τον ίδιο Υιό του Θεού, ως εξαιρετικό σημάδι της αγάπης του Θεού Πατέρα και σαφή απόδειξη του ελέους του.

Κηρύγματα Tags: