Μετά τη εορτή της Πεντηκοστής, η οποία μας υποδείχνει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος επάνω στη Παναγία, τους Αποστόλους και τους άλλους μαθητές συγκεντρωμένους στο Υπερώο της Ιερουσαλήμ, η Λειτουργία της Εκκλησίας εορτάζει σήμερα την Αγία Τριάδα.  Το όνομα «Άγια Τριάδα» αναφέρεται στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή σε τρία θεία Πρόσωπα σε ένα μοναδικό Θεό.

Το πρώτο Ανάγνωσμα (Δευτ. 4,32-40) υμνεί τον Θεό, διότι αποκάλυψε στον λαό της Παλαιάς Διαθήκης τα μυστήρια κρυμμένα σε όλη την ανθρωπότητα μέχρι τότε. Πράγματι, μέσω προσωπικών αποκαλύψεων και αναρίθμητων αισθητών εμφανίσεων, ο Κύριος φανερώθηκε ως ένας και μοναδικός Θεός.

Ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός με το κήρυγμά του συνέχιζε να αποκαλύπτει το πρόσωπο του Θεού, όμως όχι σε έναν μονάχα λαό, αλλά σε όλη την ανθρωπότητα. Το Ευαγγέλιο σωτηρίας του είναι ταυτόχρονα μια αποκάλυψη της φύσης του Θεού και της πιo βαθιά ζωής του, επειδή η αιώνια ζωή που υπόσχεται στους ανθρώπους είναι ακριβώς μια συμμετοχή σε αυτή τη θεϊκή ζωή.

Ολόκληρη η ζωή του Χριστού, από τις απαρχές της, περιβάλλεται από εμφανίσεις του Πατέρα και του Πνεύματος. Πράγματι ο πρώτος μάρτυρας της τέτοιας Τριαδικής εμφανίσης είναι η ίδια η Παναγία: αυτή απαντά στον Αρχάγγελο Γαβριήλ «Ιδού η δούλη του Κυρίου» (Λκ. 1, 38), ταπεινά δεχόμενη το θέλημα του Πατέρα, και αμέσως κατεβαίνει επάνω της το Άγιο Πνεύμα που την σκεπάζει με τη δύναμή του, για να συλλάβει στην κοιλία της την ανθρώπινη φύση του Υιού του Θεού.

Με μια άλλη τριαδική φανέρωση ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός, παρουσιάστηκε δημοσίως στους ανθρώπους όταν βαφτίστηκε από τον Ιωάννη στο Ιορδάνη. Τότε μια φωνή ακούστηκε απ’ τον ουρανό: «Αυτός είναι ο αγαπημένος μου Υιός…» (Μτ. 3,17) που ήταν η φωνή του Πατρός, και το Άγιο Πνεύμα κατέβηκε πάνω του με τη μορφή περιστεριού.

Επιπλέων ο Κύριός μας μέσα από τα λόγια και τις χειρονομίες εισήγαγε τους μαθητές του σε μια βαθύτερη γνώση του Θεού, σε μια κοινωνία της ανθρώπινης ζωής με την θεία ζωή, που είναι το κύριο μήνυμα του Ευαγγελίου. Η πρωτοτυπία της αποκάλυψης του σχετικά με την θεϊκή ζωή συνίσταται στο γεγονός ότι δηλώνει σαφώς την ύπαρξη του Πατέρα και του Αγίου Πνεύματος.

Ο Ιησούς μιλούσε συχνά στους μαθητές του για τον Πατέρα και απευθυνόταν μπροστά τους στον Πατέρα του, κάνοντάς τους συμμέτοχους της σχέσης που είχε με αυτόν.

Και τους δίδαξε (μας δίδαξε!) να μιλάνε με τον Πατέρα, όταν οι μαθητές του ζήτησαν: «Κύριε, δίδαξέ μάς πως να προσευχόμαστε!» (Λκ. 11,1), γι’ αυτό τα πρώτα λόγια εκείνης της ωραίας προσευχής που τους δίδαξε είναι «Πάτερ ημών…!», και μας υπενθυμίζουν πάντα ότι είμαστε και εμείς παιδιά του. Επίσης το Άγιο Πνεύμα μας διδάσκει να είμαστε παιδιά του Θεού, σύμφωνα με τον  Απόστολο Παύλο: «… επειδή πραγματικά είστε παιδιά του, ο Θεός απέστειλε το Πνεύμα του Υιού του στις καρδιές μας, και αυτό φωνάζει: «Αββά, Πατέρα μου!» (Γαλ.  4,6).

Ο Ιησούς Χριστός θέλει οι άνθρωποι να συμμετάσχουν στη ζωή της Αγίας Τριάδας, θέλει εκείνοι που ξαναγεννιούνται από το Βάπτισμα να ζούνε με τη ζωή των θεϊκών Προσώπων, γι’ αυτό επιβεβαιώνει και υπόσχεται: «Όποιος με αγαπάει (…) θα τηρήσει το λόγο μου. Κι ο Πατέρας μου θα τον αγαπήσει, και θα έρθουμε σ’ αυτόν και θα κατοικήσουμε μαζί του» (Ιω. 14,23). Και ο απόστολος Παύλος προσθέτει: «Δεν ξέρετε πως είστε ναός του Θεού κι ότι το Πνεύμα του κατοικεί ανάμεσά σας;» (Α’ Κορ. 3,16). Γι’ αυτό τον λόγο η πνευματική ζωή του Χριστιανού θεμελιώνεται αναγκαστικά στη ζωή που προέρχεται από την Αγία Τριάδα, στην οποία βρίσκεται και η σωτηρία μας.

Είθε η Παναγία, την οποία ο Αγ. Αλοΐσιος -Μαρία Grignion de Montfort [1] την αποκαλεί «αγαπημένη κόρη του Πατέρα», «αξιοθαύμαστη Μητέρα του Υιού», και «πιστότατη νύμφη του Αγίου Πνεύματος», μας διδάσκει πάντα να ζούμε στην κοινωνία της Αγίας Τριάδας.


[1] «Το μυστικό της Παναγίας», αριθ. 68,  έκφραση παρατιθέμενη από τον ‘Αγ. Ιωάννη Παύλο Β’ σε “Επιστολή προς την Μοντφορτική Οικογένεια, αριθ. 3 (12/08/2003).

Κηρύγματα Tags: