«Η Αγία Μητέρα Εκκλησία εύχεται θερμά όλοι οι πιστοί να καθοδηγηθούν σε αυτήν την πλήρη, συνειδητή και ενεργή συμμετοχή στις ιεροτελεστίες, όπως απαιτείται από τη φύση της ίδιας της Λειτουργίας και στην οποία έχει το δικαίωμα και την υποχρέωση, λόγω του Βαπτίσματος, ο χριστιανικός λαός, ως επιλεγμένο γένος, βασιλική ιεροσύνη, άγιο έθνος, κεκτημένος λαός» (Ιερότατη Σύνοδος, 17).

Για να διασφαλιστεί αυτή η πλήρης αποτελεσματικότητα είναι απαραίτητο οι πιστοί να προσεγγίζουν την ιερή Λειτουργία με όρθια διάθεση, να προδιαθέτουν την ψυχή τους σε αρμονία με τη φωνή τους, και συνεργάζονται με τη θεία χάρη, για να μην την λάβουν μάταια.

Η συμμετοχή των πιστών πρέπει να είναι εξωτερική και εσωτερική: η εξωτερική συμμετοχή είναι η χρήση χειρονομιών, λέξεων, σιωπών, ύμνων, σωματικών στάσεων, είναι οι πομπές, το ανάγνωσμα, η γλώσσα, η προσαρμογή, ο ασπασμός ειρήνης, η μετάληψη του Θύματος της θυσίας… (δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά εξωτερική)· η εσωτερική είναι οι πνευματικές διαθέσεις του συμμετέχοντα όπως η σκέψη, η θέληση, η προσευχή, οι πράξεις αρετής, η προσφορά του θείου Θύματος και των πνευματικών δικών θυμάτων και των άλλων μελών του Μυστικιστικού Σώματος (δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά εσωτερικά). Ο χωρισμός μεταξύ αυτών των δύο όψεων καταδικάζει από το Θεός μέσα του προφήτη Ησαΐας: «Αυτός ο λαός με επαινεί με τα χείλη του, αλλά η καρδιά του είναι μακριά μου» (Ις. 29,13,).

Η συμμετοχή των πιστών πρέπει να είναι και συνειδητή: αυτό συμβαίνει όταν υπάρχει κατανόηση των τελετουργιών, των προσευχών και ασμάτων, όταν κατανοούνται οι λειτουργικές έννοιες, όταν δίνεται προσοχή σε ό, τι συμβαίνει πάνω στο ιερό βωμό, το ιερό, το αναλόγιο και εν μέσω της συνέλευσης. Αντιτίθεται σε μια συμμετοχή ασυνείδητη και ανεύθυνη. «Προκειμένου να προωθηθεί η ενεργός συμμετοχή [των πιστών], να προάγονται τα επιφωνήματα του λαού, οι απαντήσεις, οι ψαλμωδίες, τα αντίφωνα, τα άσματα, καθώς και οι ενέργειες ή οι χειρονομίες και οι σωματικές στάσεις. Να κρατιέται επίσης, στην κατάλληλη στιγμή, μια ιερή σιωπή» (Ιερότατη Σύνοδος, 30).

Ελληνικά, Πνευματηκότητα Tags: