«Τὸ γεγονὸς ὅτι ἐν Βυζαντίῳ ὑπῆρξαν πολλοὶ θεόλογοι, οἱ ὁποῖοι ἡσχολήθησαν μὲ τὴν θεολογίαν καὶ φιλοσοφίαν τοῦ Θωμᾶ Ἀκινάτου, ἀποτελεῖ φαινόμενον, τὸ ὁποῖον ἀξίζει νὰ μελετηθῇ».

Σ.Παπαδόπουλος

Με την ευκαιρία της εορτής του Αγίου Θωμά Ακινάτη (28 Ιανουαρίου), Διδασκάλου της Καθολικής Εκκλησίας, οι πατέρες του Μοναχικού Τάγματος του Ενσαρκωμένου Λόγου εγκαινιάζουν ένα νέο ιστότοπο www.thomismus.gr, αφιερωμένο στον Θωμισμό στην Ελλάδα.

Η πρωτοβουλία προέκυψε από τον αυξανόμενο όγκο κειμένων και μελετών που δημοσιεύονται τα τελευταία τριάντα χρόνια με θέμα τον βυζαντινό θωμισμό (14ος και 15ος αι.), Συνεδρίων και εκδηλώσεων εντός και εκτός Ελλάδας, και την ανάγκη μιας συνεχής παρακολούθησης του επιστημονικού υλικού που παράγεται από Έλληνες και ξένους ερευνητές.

Ο ιστότοπος περιέχει μια γενική παρουσίαση του βίου και του έργου του Αγίου Θωμά Ακινάτη, της πνευματικότητας, της φιλοσοφίας και της θεολογίας του, καθώς και άρθρα για τον Ελληνικό Θωμισμό, κτήματα με εκτενείς βιβλιογραφίες, καταλόγους ακαδημαϊκών ερευνών, εκδηλώσεων και άρθρων. Υπάρχουν και αναφορές για υλικό σε άλλες γλώσσες.

Ειδήσεις, Ελληνικά, Θωμισμός