Τι είναι η προσευχή;

Ο π. Μπουέλα μας εξειγεί πώς μεταξύ του Θεού και του καθένα μας είναι δυνατό να εξκατασταθεί ένα ρεύμα σκέχεων, αισθημάτων και λόων. Η Αγία Θηρεσία του Βρέφους Ιησού έλεγε: «Για μένα ή προσευχή είναι ένα σκίρτημα της καρδιάς, μια απλή ματιά προς τον Ουρανό, μια κραυγή ευγνωμοσύνης και αγάπης, τόσο μέσα στην δοκιμασία, όσο και μέσα στη χαρά»…

Το έμβλημα του τάγματος “του Ενσαρκωμένου Λόγου”

Τέσσερα γράμματα – είναι τα αρχικά γράμματα των λατινικών λέξεων: «Verbum caro factum est» ( «Ο Λόγος έγινε σάρκα» Ιω 1,14), με τα οποία ο Απόστολος Ιωάννης στην αρχή του Ευαγγελίου του μιλάει για την ενσάρκωση του δεύτερου προσώπου της Αγίας Τριάδας…

Ο π. Κάρλος Μπουέλα – ιδρυτής του Τ.Ε.Λ.

Ο Πατέρας Κάρλος Μιγέλ Μπουέλα (Αργεντηνή, 4 Απρίλιου 1941), ΕΛ, είναι ιερέας από τις 7 Οκτωβρίου 1971. (…) το σπουδαιότερο έργο του είναι το «Τάγμα του Ενσαρκωμένου Λόγου» για τους άνδρες, και το «Τάγμα των Δούλων του Κυρίου και της Παναγίας από το Ματαρά» για τις γυναίκες. Το ιδιαίτερο χάρισμα τους είναι η προέκταση της Ενσάρκωσης του Λόγου, μέσα σε όλους τους συντελεστές της ανθρώπινης δραστηριότητας, και ειδικός σκοπός τους ο ευαγγελισμός του πολιτισμού…