«Η ετήσια Εξομολόγηση»

Μέσα από τη μυστηριακή Εξομολόγηση, η χάρη της λύτρωσης του Χριστού φτάνει σε μας με προσωπικό και συγκεκριμένο τρόπο, γιατί μόνο η χάρη του είναι σε θέση να μας απελευθερώσει από τις αμαρτίες μας, να αφαιρέσει από εμάς το σπόρο του θανάτου που η αμαρτίες έχουν σπείρει στην ψυχή μας, και να πραγματοποιήσει στα βάθη της ύπαρξής μας μια πραγματική «πνευματική ανάσταση».

Tags:

Κυριακή της Πεντηκοστής, Α’ κύκλος: “Στέλνεις το Πνεύμα σου και ανανεώνονται τα πάντα…”

Το πρώτο κήρυγμα των Αποστόλων απευθύνεται σε όλους τους λαούς της γης, σε όλες τις γλώσσες (…). Πρόκειται για την πρώτη παγκόσμια αναγγελία των θαυμάτων που έκανε ο Θεός για τη σωτηρία των ανθρώπων.

Tags: