Κυριακή της Αγίας Τριάδος, Β’ κύκλος: “Το Ευαγγέλιο του Χριστού είναι αποκάληψη της Αγίας Τριάδος”

Μετά τη εορτή της Πεντηκοστής, η οποία μας υποδείχνει την κάθοδο του Αγίου Πνεύματος επάνω στη Παναγία, τους Αποστόλους και τους άλλους μαθητές συγκεντρωμένους στο Υπερώο της Ιερουσαλήμ, η Λειτουργία της Εκκλησίας εορτάζει σήμερα την Αγία Τριάδα.  Το όνομα «Άγια Τριάδα» αναφέρεται στον Πατέρα, τον Υιό και το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή σε τρία θεία Πρόσωπα σε ένα μοναδικό Θεό. Το […]

Tags:

6η Κυριακή του Πάσχα, Α’ κύκλος: “Ο Χριστός είναι η οδός μας προς την Αγία Τριάδα”

Ο Χριστός μας αποκαλύπτει το μεγαλύτερο δώρο που ο Θεός χορηγεί στον άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο, το οποίο συνίσταται στη αγαπητικιά παρουσία του Θεού, που αποκαλύπτεται όχι ως ένα μοναδικό πνευματικό ον, αλλά ως τρία Θεία Πρόσωπα, που έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, το καθένα από αυτά, μαζί μας. Εμείς όμως γνωρίζουμε αυτά τα Πρόσωπα με προοδευτικό τρόπο, εσωτερικά και μυστικιστικά.

Tags: