Ανάληψη του Κυρίου, Α’ κύκλος: “Με μεγάλη δόξα ανέβηκε, με όλη τη δόξα του θα ξανάρθει”

Τώρα που ανεβαίνει στον ουρανό, υπόσχεται πως δεν θα μας αφήσει ποτέ, παραμένοντας με την Εκκλησία του μέσω της παρουσίας του Αγίου Πνεύματος, που θα στείλει στους αποστόλους την ημέρα της Πεντηκοστής, και πως θα προετοιμάσει για μας μια θέση δίπλα του στην Βασιλεία των ουρανών.

Tags: