Κυριακή της Αγίας Δωρεάς, Α’ κύκλος: «Εγώ είμαι μαζί σας κάθε μέρα, ως τη συντέλεια του κόσμου…»

«Εγώ είμαι μαζί σας κάθε μέρα, ως τη συντέλεια του κόσμου…» (Μτ 28,20). Πρόκειται για την πραγματική και ακόμη και φυσική, και όχι μεταφορική ή προθετική, παρουσία του Χριστού σε αυτό το Μυστήριο. Ο Χριστός από την άπειρη σοφία του επινόησε αυτόν τον τρόπο παράτασης της παρουσίας του μέσα στην Εκκλησία του επειδή ξέρει που τον χρειαζόμαστε και θέλει να μας δώσει τον εαυτό του μέσω της Μυστηριακής του παρουσίας.

Tags: