15η Κυριακή του έτους, Α’ κύκλος: «Η πίστη είναι ο σπόρος που ο Θεός σπέρνει στις καρδιές μας»

Τα αναγνώσματα αυτής της Κυριακής μας παρουσιάζουν τον Θεό ως τον μεγάλο σπορέα του κόσμου. Ο Κύριος καλλιεργεί συνεχώς, χωρίς διακοπή, τους σπόρους της άπειρης καρποφορίας του στην επιφάνεια της δημιουργίας και στις καρδιές των ανθρώπων. Η δημιουργικότητά του πραγματοποιείται και ανανεώνεται σε κάθε καρπό που γεννιέται, στη γονιμότητα των δυνάμεων της φύσης και στη γονιμότητα της δύναμης της χάρης του, που θέλει να παράγει πνευματικούς καρπούς στις ψυχές των ανθρώπων.

Tags: