34η Κυριακή του έτους, Α’ κύκλος, του Χριστού Βασιλιά του σύμπαντος: «Ας κάνουμε τον Χριστό Βασιλιά της ζωής μας»

Πώς λοιπόν θα μπορούσαμε να αφιερώσουμε τις ζωές μας στον Χριστό τον Βασιλιά, έτσι ώστε το βασίλειό του να μπορεί να ενεργήσει ήδη στη ζωή μας, όταν ούτε κι εμείς οι ίδιοι δεν είμαστε εντελώς «κύριοι» των πράξεών μας; Εάν δεν κυριαρχούμε τις σκέψεις μας, τα συναισθήματά μας, τα πάθη μας, το βλέμμα μας, τη γλώσσα μας, εάν μας κυριαρχούν φαυλότητες και αμαρτίες, εάν υποκύψουμε στους πειρασμούς του κακού… μήπως θα μπορέσει ο Χριστός να βασιλεύει πάνω στη ζωή μας;

Tags:

12η Κυριακή του έτους, Α’ κύκλος: “Νεκροί στην αμαρτία, ας ζήσουμε μια νέα ζωή εν Χριστώ!”

…το νερό του βαπτίσματος δεν συμβολίζει κάποιο καθαριστικό νερό, αλλά ένα καθαριστικό αίμα, αυτό που ο Ιησούς έχυσε πάνω στο σταυρό. Επομένως, δεν υπάρχει πραγματική απελευθέρωση από τις αμαρτίες χωρίς πραγματική, αν και μυστικιστική, συμμετοχή στον λυτρωτικό θάνατο του Χριστού, κι έτσι το Μυστήριο του βαπτίσματος υποδηλώνει και αναπαράγει στην ψυχή του βαπτισμένου ό,τι πραγματοποιήθηκε με το θάνατο του Κυρίου.

Tags: