31η Κυριακή του Έτους, Α κύκλος : «Όποιος ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί».

Όποιος αναζητά ειλικρινά τη δόξα του Θεού, όπως έκανε ο Ιησούς, όπως έκαναν οι Άγιοι όλων των εποχών, δεν κάνει έργα για να τον θαυμάσουν ή να τον επαινέσουν οι άνθρωποι… Διότι ο Θεός δεν κοιτάζει το μέγεθος του έργου, αλλά την ειλικρίνεια της καρδιάς με την οποία εκτελείται.

Tags: