Κυριακή της Πεντηκοστής, Α’ κύκλος: “Στέλνεις το Πνεύμα σου και ανανεώνονται τα πάντα…”

Το πρώτο κήρυγμα των Αποστόλων απευθύνεται σε όλους τους λαούς της γης, σε όλες τις γλώσσες (…). Πρόκειται για την πρώτη παγκόσμια αναγγελία των θαυμάτων που έκανε ο Θεός για τη σωτηρία των ανθρώπων.

Tags: