Η αξιοπρεπής τέλεση της Θείας Λειτουργίας

Οι Λειτουργίες μας πρέπει να είναι ζωντανές και βιωμένες, δηλαδή, να είναι ζωηρές, με δύναμη, να είναι αποτελεσματικές, λαμπρές. «Βιωμένης», δηλαδή, να έχουν ζωή, να είναι μια άμεση εμπειρία του Ευχαριστιακού Χριστού…

Tags: