5η Κυριακή του Πάσχα, Α’ κύκλος: “Στο σπίτι του ουράνιου Πατέρα υπάρχουν πολλοί τόποι διαμονής”

Το κείμενο του σημερινού Ευαγγελίου μας αποκαλύπτει την ουσιαστική ένωση μεταξύ του Πατέρα και του Υιού, οι οποίοι να είναι τόσο στενά ενωμένοι επειδή ο Θεός είναι ένα πνευματικό ον: «Αυτός που έχει δει εμένα, έχει δει τον Πατέρα…  εγώ είμαι στον Πατέρα και ο Πατέρας είναι σε μένα…». Κι εμείς μπορούμε να εισέλθουμε σε αυτή την τόσο στενή ένωση με τον Θεό μέσω του Υιού, διότι οι άνθρωποι είμαστε επίσης πνευματικά όντα, έχουμε μια πνευματική ψυχή και μπορούμε να είμαστε στο Θεό και ο Θεός να είναι μέσα μας. Σε αυτήν την κοινωνία ζωής καλούμαστε οι μαθητές του Χριστού, και ο δρόμος για να φτάσουμε σε αυτήν την ένωση είναι ο ίδιος ο Χριστός, γι’ αυτό λέει «Εγώ είμαι η οδός».

Tags: