Κυριακή της Αγίας Τριάδος, Α΄ κύκλος: “Η κοινωνία της ζωής μας με την Αγία Τριάδα”

Μέσα από τα έργα που έκανε ο Θεός προς όφελος του ανθρωπίνου γένους, είτε στη δημιουργία του είτε στη λύτρωσή του, η θεία Τριάδα αποκαλύφθηκε σταδιακά στους ανθρώπους. Όμως την πλήρη αποκάλυψη των θείων Προσώπων την βρίσκουμε στη ζωή του Χριστού: αυτός είναι ο Υιός του Πατέρα, ενωμένος με τον Πατέρα στην αγάπη του Πνεύματος Αγίου. Πράγματι ολόκληρη η ζωή του Χριστού είναι συνεχή κοινωνία στην Αγία Τριάδα, επομένως και η ζωή του Χριστιανού πρέπει να είναι αντανάκλαση αυτής της κοινωνίας.

Tags: