30η Κυριακή του έτους, Α’ κύκλος: «Όποιος αγαπά τον πλησίον του είναι πάντα δίκαιος μ’ αυτόν»

Ξέρουμε καλά ότι η αγάπη είναι ενάντια στο μίσος, αλλά τα κείμενα των σημερινών Αναγνωσμάτων υπονοούν ότι η αγάπη είναι επίσης ενάντια στην αδικία, διότι όποιος αγαπά τον πλησίον του είναι πάντα δίκαιος μ’ αυτόν.

Tags: