25η Κυριακή του έτους, Β’ κύκλος: «Όποιος υπηρετεί είναι ο πρώτος ανάμεσα στους μαθητές του Χριστού»

Tα λόγια του Κυρίου στο σημερινό Ευαγγέλιο μας αποκαλύπτουν την χριστιανική υπεροχή της υπηρεσίας προς άλλους και τη βαθιά αγάπη του Ιησού προς τα παιδιά. Στη Βασιλεία, που ανακηρύσσει ο Ιησούς Χριστός, η αξιοπρέπεια ή η τιμή δεν προέρχονται από μια θέση εξουσίας που κάποιος μπορεί να κατέχει, αλλά από τη ικανότητα να τον μιμηθούν στην υπηρεσία προς άλλους. Ο Ιησούς ταυτίζεται με τα παιδιά γιατί αυτά του μοιάζουν στην αγνότητα και στην αθωότητα τους. Τα παιδιά είναι επίσης τα πρώτα στην Βασιλεία των ουρανών, επειδή είναι πιο κοντά στην καρδιά του Χριστού.

Tags: