«Η ετήσια Εξομολόγηση»

Μέσα από τη μυστηριακή Εξομολόγηση, η χάρη της λύτρωσης του Χριστού φτάνει σε μας με προσωπικό και συγκεκριμένο τρόπο, γιατί μόνο η χάρη του είναι σε θέση να μας απελευθερώσει από τις αμαρτίες μας, να αφαιρέσει από εμάς το σπόρο του θανάτου που η αμαρτίες έχουν σπείρει στην ψυχή μας, και να πραγματοποιήσει στα βάθη της ύπαρξής μας μια πραγματική «πνευματική ανάσταση».

Tags: