27η Κυριακή του έτους, Β’ κύκλος: «Η αγάπη μας ενώνει για πάντα»

Στο σημερινό Ευαγγέλιο ο Ιησούς απαντά σε μια ερώτηση των Φαρισαίων. Πράγματι, ο Μωυσής επέτρεψε το διαζύγιο στους Εβραίους, αλλά οι Φαρισαίοι, από αμφιβολία ή περιέργεια σχετικά με τις διδασκαλίες του Ιησού, τον ρώτησαν αν αυτό το επιτρέπει ο Θεός ή όχι. Λίγα λεπτά αργότερα, οι μαθητές ρώτησαν και πάλι τον Ιησού για το ίδιο θέμα, γεγονός που αποδεικνύει ότι το διαζύγιο δεν είναι απλώς ένα θέμα που αποσχολεί την εποχή μας, αλλά αυτό υπήρχε και στο παρελθόν.

Tags: