28η Κυριακή του έτους, Α’ κύκλος: «Όποιος ακολουθεί τον Χριστό θα φτάσει στην ουράνια δόξα»

Στην πραγματικότητα, ο απώτερος στόχος που ο Κύριος, στην πρόνοιά του έχει σχεδιάσει για τον άνθρωπο, είναι η αιώνια ευτυχία του: ο Θεός τον δημιούργησε για να αποκτήσει την αληθινή ευτυχία, όχι μια φαινομενική ή προσωρινή ευτυχία, αλλά εκείνη που βρίσκεται αποκλειστικά στον Θεό και προκύπτει απ’ αυτόν.

Tags: