30η Κυριακή του έτους, Β’ κύκλος: «Ο Κύριος είναι το φως της ζωής μου»

Το σημερινό Ευαγγέλιο διηγείται πώς ένας τυφλός άνθρωπος, που ονομαζόταν Βαρτίμαιος, είδε το φως της ζωής του στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Ο Χριστός έρχεται σε κάθε άνθρωπο σαν φως, το καλύτερο φως, αληθινό φως, λαμπερό φως, επειδή προέρχεται από τον Θεό και είναι ικανό να φωτίσει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης ύπαρξης.

Tags:

23η Κυριακή του έτους, Β’ κύκλος: «Το παντοδύναμο χέρι του Ιησού»

Το σημερινό Ευαγγέλιο μας αφηγείται την θεραπεία ενός ανθρώπου που έκανε ο Ιησούς. Αυτή η θεραπεία είχε ένα πολύ σημαντικό πνευματικό νόημα: ο Κύριος είχε έρθει σε αυτό τον κόσμο για να ανοίξει τα αυτιά της ψυχής έτσι ώστε οι άντθρωποι να μπορούν να ακούσουν το μήνυμα της πίστης, και να λύσει τη γλώσσα της καρδιάς τους έτσι ώστε να δοξάσουν τον Κύριο και να διακηρύξουν τα μεγαλεία του με ειλικρίνεια.

Tags: