15η Αυγούστου: “Η Μετάσταση της Θεοτόκου”

Η παράδοση της Εκκλησίας μας αναφέρει ότι η Παναγία άφησε αυτόν τον κόσμο περιλαμβανόμενη από τους Αποστόλους, οι οποίοι ήρθαν στην Ιερουσαλήμ από διάφορα και μακρινά μέρη του κόσμου, για να την αποχαιρετήσουν. Ο Υιός της, ο Ιησούς Χριστός, μαζί με πλήθος αγγέλων κατέβηκε από τους ουρανούς, για να παραλάβει το σώμα και την ψυχή της και να την δοξάσει πλήρως με τη θέαση του Θεού στην ουράνια δόξα.

Tags: