6η Κυριακή του Πάσχα, Α’ κύκλος: “Ο Χριστός είναι η οδός μας προς την Αγία Τριάδα”

Ο Χριστός μας αποκαλύπτει το μεγαλύτερο δώρο που ο Θεός χορηγεί στον άνθρωπο σε αυτόν τον κόσμο, το οποίο συνίσταται στη αγαπητικιά παρουσία του Θεού, που αποκαλύπτεται όχι ως ένα μοναδικό πνευματικό ον, αλλά ως τρία Θεία Πρόσωπα, που έχουν μια ιδιαίτερη σχέση, το καθένα από αυτά, μαζί μας. Εμείς όμως γνωρίζουμε αυτά τα Πρόσωπα με προοδευτικό τρόπο, εσωτερικά και μυστικιστικά.

Tags: