Η μοναχική οικογένεια «του Ενσαρκωμένου Λόγου» ιδρύθηκε από τον π. Κάρλος Μιγέλ Μπουέλα (Carlos Miguel Buela) την 25η Μαρτίου 1984 στην Αργεντινή, και αποτελείται από δύο μοναστικά τμήματα (το Τάγμα «του  Ενσαρκωμένου Λόγου» και το τάγμα των «Δούλων του Κυρίου και της Παναγίας από το Ματαρά»), και από το «Τρίτο Τάγμα των λαϊκών». Ονομάζεται «του Ενσαρκωμένου Λόγου» προς τιμήν του μυστηρίου της Ενσάρκωσης του Υιού του Θεού – του μεγαλύτερου και αξεπέραστου γεγονότος της ιστορίας.

Η μοναχική οικογένεια βασίζει την πνευματικότητά της σε αυτό το μυστήριο και αυτό έχει ως πρότυπο, για να εκπληρώσει τον ειδικό σκοπό της, την εισαγωγή του Ευαγγελίου και κατ΄επέκταση της Ενσάρκωσης μέσα στη σύγχρονη κουλτούρα, δηλαδή την ολοκλήρωση κάθε ανθρώπου χωριστά και της ανθρωπότητας στο σύνολο της και σε όλες τις εκφάνσεις της.

Τα μέλη της μοναχικής Οικογένειάς μας, μέσω των όρκων τους, θέλουν να ακολουθούν εκ του σύνεγγυς τον Ενσαρκωμένο Λόγο στην παρθενία, στην ακτημοσύνη και στην υπακοή. Επιπλέον, δίνουν και έναν τέταρτο όρκο «αφιέρωσης στην Θεοτόκο», σύμφωνα με το πνεύμα του Αγίου Louis-Marie Grignion de Montfort.

Τα κλάδη της μοναχικής οικογένειας

1. Το Τάγμα του Ενσαρκωμένου Λόγου (ΕΛ) είναι ένα ιερατικό τάγμα, δηλαδή τα περισσότερα από τα μέλη του είναι ιερείς, αλλά περιλαμβάνει αδελφούς μονάχους που δεν λαβαίνουν το μυστήριο της ιεροσύνης. Το Τάγμα έχει δύο τμήματα – το αποστολικό (κλάδος δραστηριότητας) και το ενορατικό (κλάδος ενορατικής ζωής). 

περισσότερα…

2. Το Τάγμα των Δούλων του Κυρίου και της Παναγίας της Ματαράς (ΔΚΠΜ) είναι ένα γυναικείο μοναχικό τάγμα. Περιλαμβάνει επίσης δύο τμήματα, το αποστολικό και το ενορατικό. 

περισσότερα…

3. Το Τρίτο Τάγμα των λαϊκών είναι μια κοινότητα λαϊκών πιστών, που ανήκουν σε αυτό σε διάφορους βαθμούς. Τα μέλη του επιθυμούν να συμμετέχουν στο πνεύμα της Μοναχικής Οικογένειας, ζώντας μέσα στον κόσμο. Έτσι, αναζητούν πιο σίγουρα και πιο αποτελεσματικά τη χριστιανική τους τελειότητα μέσα στο μεγάλο πεδίο της λαϊκής κλίσης και επιθυμούν, με το ιεραποστολικό τους έργο, να οδηγήσουν κάθε άνθρωπο στην τελειότητα του αγιασμού.

περισσότερα…

Ιστορία της ίδρυσης  |  Στόχος και χάρισμα  |  Πνευματικότητα  |  Αποστολική διακονία