Η πνευματικότητά μας βασίζεται στο ιερό μυστήριο της Ενσάρκωσης, το μυστήριο του Λόγου που έγινε σάρκα στα σπλάχνα της Παρθένου Μαρίας. Ως εκ τούτου, μπορούμε να πούμε ότι η πνευματικότητά μας προέρχεται από τον Λόγο και την Μητέρα του, και έτσι, μέσω του Αγίου Πνεύματος, να μπορέσουμε να συνδεθούμε με τον Θεό Πατέρα. Από τον θησαυρό του μυστηρίου της Ενσάρκωσης του Λόγου απορρέουν όλες οι αρχές της πνευματικής ζωής του τάγματός μας.

 

Ευαγγελισμός
Ο Ευαγγελισμός της Θεοτόκου

 

* Η προσευχή “Άγγελος του Κυρίου”

Αφιέρωση στην Παναγία

«Η επιθυμία μου – να έρθει σε όλους το πνεύμα της Μαρίας,

έτσι ώστε να δοξάζουμε τον Θεό μαζί της» (π. Μπουέλα)

Θέλοντας να δείξουμε την αγάπη και την ευγνωμοσύνη μας προς την Παναγία και ταυτόχρονα θέλοντας να λαβαίνουμε τη βοήθεια που είναι αναγκαία για την προέκταση της Ενσάρκωσης σε όλα τα πράγματα, δίνουμε έναν τέταρτο όρκο υποταγής και αφιέρωσης στην Παναγία, σύμφωνα με τη διδασκαλία του Αγίου Louis-Marie Grignion de Montfort.

Καρπός αυτής της αφιέρωσης στην Παναγία και φυσική της συνέπεια, είναι η παρουσία Της σε ολόκληρη τη ζωή μας: έτσι, κάθε πιστός υπηρέτης του Ιησού οφείλει να επικαλείται τη Μαρία, να τη χαιρετά, να τη σκέπτεται, να μιλάει γι’ αυτήν, να την καταξιώνει, να τη δοξάζει, να την εμπιστεύεται, να χαίρεται και υποφέρει μαζί της, να εργάζεται, να προσεύχεται και να ξεκουράζεται σ’ αυτήν, και τέλος, να εύχεται να ζήσει πάντα μέσω του Ιησού και μέσω της Μαρίας, με τον Ιησού και τη Μαρία, στον Ιησού και στη Μαρία, για τον Ιησού και τη Μαρία.

 

Όχι ο Ιησούς ή η Μαρία, όχι η Μαρία ή ο Ιησούς.

Ούτε ο Ιησούς χωρίς τη Μαρία, ούτε η Μαρία χωρίς τον Ιησού.

Όχι μόνο ο Ιησούς, αλλά επίσης η Μαρία, όχι μόνο η Μαρία, αλλά επίσης ο Ιησούς.

Πάντα ο Ιησούς και η Μαρία, πάντα η Μαρία και ο Ιησούς.

Προς τη Μαρία μέσω του Ιησού: «Ιδού η μητέρα σου…» (Ιω 19,27).

Προς τον Ιησού μέσω της Μαρίας: «Κάντε ό, τι σας πει… » (Ιω 2,5).

Πρώτα – ο Ιησούς, ο Θεάνθρωπος, αλλά μετά η Μαρία, η Θεοτόκος.

Εκείνος – η Κεφαλή, Εκείνη – ο λαιμός, Εμείς – το σώμα.

 

Τα πάντα μέσω του Ιησού και της Μαρίας, μαζί με τον Ιησού και τη Μαρία.

Στον Ιησού και στη Μαρία, για τον Ιησού και τη Μαρία.

Τέλος απλά: – Ο Ιησούς και η Μαρία, η Μαρία και ο Ιησούς.

 

Και μέσω του Χριστού προς τον Πατέρα, στο Πνεύμα το Άγιο.

 

Ιστορία της ίδρυσης  |  Μοναστηκή οικογένια  |  Στόχος και χάρισμα  |  Αποστολική διακονία