Επειδή «το μυστήριο του ανθρώπου βρίσκει πραγματικά τη διασάφησή του μόνο υπό το φως του μυστηρίου του Ενσαρκωμένου Λόγου» [GS,22], θέλουμε να εργαστούμε για το καλό του, αποκαλύπτοντάς του τη φύση και την αξιοπρέπειά του, την κλίση και τα απαραβίαστα δικαιώματά του, την ελευθερία και τον αιώνιο σκοπό του, για να επιτύχει τον σκοπό της πίστης: τη σωτηρία της ψυχής του. Καθετί που μας οδηγεί να δούμε τον Χριστό να αντικατοπτρίζεται στους ανθρώπους, είναι για μας αντικείμενο της πιο μεγάλης προσοχής και του αποστολικού έργου.

Κύρια ασχολία για μας είναι το κήρυγμα του Λόγου του Θεού, που είναι «πιο κοφτερός κι από κάθε δίκοπο σπαθί» (Εβρ 4,12), σε όλες τις μορφές του: στη μελέτη και τη διδασκαλία της Αγίας Γραφής, της Θεολογίας, των Αγίων Πατέρων, της Λειτουργίας, της Κατήχησης κτλ. Αφιερωνόμαστε επίσης στις ενοριακές αποστολές, στις πνευματικές ασκήσεις (κατά το μέθοδο του αγ. Ιγνατίου Λογιόλα), στη χριστιανική εκπαίδευση παιδιών και νέων, στα έργα της φιλανθρωπίας για όσους βρίσκονται σε μεγάλη ανάγκη (παιδιά χωρίς σπίτι, άτομα με ειδικές ανάγκες, άρρωστοι, ηλικιωμένοι κλπ.), στην αναζήτηση και εκπαίδευση ικανών υπηρετών του Λόγου. Έτσι, μέσω γραπτού και προφορικού λόγου θέλουμε να προεκτείνουμε τον Λόγο.

 

Ιστορία της ίδρυσης  |  Μοναστηκή οικογένια  |  Στόχος και χάρισμα  |  Πνευματικότητα