Τι είναι το Άγιο Ροδάριο;

Το Άγιο Ροδάριο είναι μια παραδοσιακή χριστιανική προσευχή με την οποία μελετάμε τα “μυστήρια” της χαράς, του φωτός, του πόνου και της δόξας του Ιησού Χριστού και της Παναγίας.

Η Παναγία, σε μια εμφάνιση στον Άγ. Δομίνικο ντε Γουσμάν (κατά το έτος 1208), τον δίδαξε να απαγγέλει το Ροδάριο. Του ζήτησε να διαδώσει αυτή την ευλάβεια υποσχόμενη ότι πολλοί αμαρτωλοί θα μεταστραφούν και θα λάβουν άφθονες χάρες.

Στη Λούρδη (1858) η Παναγία κρατούσε ένα ροδάριο στο χέρι της όταν εμφανίστηκε στην Αγία Βερναδέτη και κρατούσε επίσης ένα ροδάριο όταν εμφανίστηκε στους τρεις μικρούς βοσκούς της Φατιμά (1917), και τους αποκάλυψε το επίθετο της ως «Παναγία του Ροδαρίου». Η Παναγία τους είπε ότι κάθε φορά που λέμε ένα Χαίρε Μαρία είναι σαν να της προσφέρουμε ένα τριαντάφυλλο, με τέτοιο τρόπο ώστε κάθε πλήρες ροδάριο θα ήταν ένα στεφάνι από τριαντάφυλλα προς τιμήν της.

Θεολογική συμασία του Αγίου Ροδαρίου

“Πραγματικά το Ροδάριο, αν και χαρακτηρίζεται από τη μαριολογική του φυσιογνωμία, είναι προσευχή με χριστολογική καρδιά. Στη συντομία των στοιχείων του συγκεντρώνει μέσα του το βάθος ολοκλήρου του ευαγγελικού μηνύματος, του οποίου αποτελεί σχεδόν μία σύνθεση. Μέσα σ’ αυτό αντηχεί η προσευχή της Αειπαρθένου Μαρίας, το αιώνιό της «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριο», για το έργο της λυτρωτικής ενσαρκώσεως, που άρχισε στα παρθενικά της σπλάχνα.

Μαζί με αυτό ο χριστιανικός λαός μπαίνει στη σχολή της Αειπαρθένου Μαρίας, για να εισαχθεί στην ενόραση της ωραιότητας του προσώπου του Χριστού και στην εμπειρία της βαθιάς του αγάπης. Διαμέσου του Ροδαρίου ο πιστός φθάνει στον πλούτο της θείας χάρης, σχεδόν λαβαίνοντάς την από τα ίδια τα χέρια της Μητέρας του Λυτρωτή” (Αγ. Ιωάννης-Παύλος Β΄, Πάπας, “Το Ροδάριο της Αειπαρθένου Μαρίας”, 1).

Πώς απαγγέλουμε το Άγιο Ροδάριο;

Η μελέτη των μυστηρίων, δηλαδή των πιο σπουδαίων γεγονότων της ζωής του Σωτήρας μας, αρχίζει ως εξής:

[1]  Κάνουμε το σημάδι του σταυρού και λέμε:

– Ω Θεέ μου, έλα να με σώσεις. – Κύριε, έλα να με βοηθήσεις

– Δόξα Πατρί… / Σύμβολο πίστεως

[2] Αναγγέλλεται το αντίστοιχο μυστήριο: Σήμερα μελετάμε τα … μυστήρια. Στο … μυστήριο μελετάμε…

Πάτερ ημών (1 φ.) / Χαίρε Μαρία (10 φ.)

[3] Δόξα Πατρί (1 φ.) και η «Προσευχή της Φατιμά».

[4] Αναγγέλλεται ξανά το αντίστοιχο μυστήριο.

  

 Στο τέλος όλων 5 Μυστηρίων προσευχόμαστε 1 φ. το  Πάτερ ημών [5], 3 φ. το Χαίρε Μαρία [6], 1 φ. το Δόξα Πατρί [7] για τους σκοπούς του Αγίου Πατέρα (…), για τις ψυχές του Καθαρτηρίου και για την απόκτηση των χαρίτων του Αγ. Ροδαρίου.

[8] Τελειώνουμε με το Χαίρε Δέσποινα ή τις Λιτανικές ικεσίες και με το σημάδι του Σταυρού.

Κατεβάστε το φυλλάδιο του Αγίου Ροδαρίου (PDF)

Τα μυστήρια του Αγίου Ροδαρίου

ΤΑ ΧΑΡΟΠΟΙΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ (Δευτέρα και Σάββατο)

1ο – Ο ευαγγελισμός του Αρχαγγέλου προς την Θεοτόκο και η ενσάρκωση του Γιου του Θεού.

2ο – Η επίσκεψη της Παναγίας στην Αγία Ελισάβετ.

3ο – Η γέννηση του Ιησού στη Βηθλεέμ.

4ο – Η υπαπαντή (προσφορά) του Ιησού στο ναό.

5ο – Η εύρεση του δωδεκάχρονου Ιησού στο ναό της Ιερουσαλήμ.

ΤΑ ΦΩΤΕΙΝΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ (Πέμπτη)

1ο – Η βάπτιση του Ιησού στον Ιορδάνη ποταμό.

2ο – Η φανέρωση της θεότητας του Ιησού στο Γάμο της Κανά.

3ο – Η αναγγελία της Βασιλείας του Θεού και το κάλεσμα σε μεταστροφή.

4ο – Η μεταμόρφωση του Ιησού επάνω στο όρος Θαβώρ.

5ο – Η σύσταση του Μυστηρίου της θείας Ευχαριστίας.

ΤΑ ΛΥΠΗΡΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ (Τρίτη και Παρασκευή)

1ο – Η αγωνία του Ιησού στον κήπο των ελαιών.

2ο – Η μαστίγωση του Ιησού.

3ο – Η ακάνθινη στεφάνωση του Ιησού.

4ο – Η πορεία του Ιησού με το φορτίο του σταυρού προς το Γολγοθά.

5ο – Η σταύρωση και ο θάνατος του Ιησού.

ΤΑ ΕΝΔΟΞΑ ΜΥΣΤΗΡΙΑ (Τετάρτη και Κυριακή)

1ο – Η Ανάσταση του Ιησού.

2ο – Η Ανάληψη του Ιησού στον ουρανό.

3ο – Η κάθοδος του Αγίου Πνεύματος επί της Παναγίας και των Αποστόλων.

4ο – Η κοίμηση και η μετάσταση της Παναγίας στον ουρανό με το σώμα της και την ψυχή της.

5ο – Η στέψη της Παναγίας ως Βασίλισσας του ουρανού και της γης.

Προσευχές που μεταχειριζόμαστε στην απαγγελία του Αγ. Ροδαρίου

[Σύμβολο πίστεως] Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν, τον Υιό του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα, προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεόν αληθινόν εκ Θεού αληθινού. Γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον τω Πατρί, δι’ ου τα πάντα εγένετο. Τον δι ημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπήσαντα. Σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα, και αναστάντα την Τρίτη ημέρα, κατά τας Γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός. Και πάλιν ερχόμενον μετά δόξης κρίναι ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έσται τέλος. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιώ συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το  λαλήσαν δια των Προφητών. Εις μίαν, αγίαν, καθολικήν και αποστολικήν Εκκλησίαν. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. Προσδοκώ ανάστασιν νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος.  Αμήν.

Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Πάτερ ημών, ο εν τοις ουρανοίς, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γενηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών τον επιούσιον δος ημίν σήμερον και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τοις οφειλέταις ημών, και μη εισενέγκης ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρύσαι ημάς από του πονηρού. Αμήν.

Χαίρε, Μαρία, κεχαριτωμένη, ο Κύριος είναι μαζί σου. Ευλογημένη, εσύ, μεταξύ των γυναικών, και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο Ιησούς. Αγία Μαρία, Θεοτόκε, παρακάλει για μας τους αμαρτωλούς τώρα και στην ώρα του θανάτου μας. Αμήν.

[Η προσευχή της Φατιμά] Ω, Ιησού μου, συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, σώσε μας από τη φωτιά της κόλασης και οδήγησε όλες τις ψυχές στον Παράδεισο, ιδιαίτερα εκείνες που έχουν περισσότερη ανάγκη από το έλεός Σου.

Χαίρε, Δέσποινα, Μητέρα πολυεύσπλαχνη, ζωή, χαρά κι ελπίδα μας, χαίρε. Εσένα ικετεύουμε εμείς τα εξόριστα τέκνα της Εύας. Σ’ εσένα καταφεύγουμε, θρηνώντας και κλαίγοντας σ’ αυτή την κοιλάδα των δακρύων. Εσύ, λοιπόν, Συνήγορέ μας, στρέψε προς εμάς το βλέμμα σου το ευσπλαχνικό. Και μετά από αυτή την εξορία, δείξε μας τον Ιησού, τον ευλογημένο καρπό της κοιλίας σου. Εσύ που είσαι ευσπλαχνική και φιλόστοργη, γλυκιά Παρθένε Μαρία.

ΛΙΤΑΝΙΚΕΣ ΙΚΕΣΙΕΣ ΣΤΗΝ ΠΑΝΑΓΙΑ

+ Κύριε, ελέησον. – Κύριε, ελέησον.

+ Χριστέ, ελέησον. – Χριστέ, ελέησον.

+ Κύριε, ελέησον. – Κύριε, ελέησον.

+ Πατέρα ουράνιε, Θεέ, – Ελέησέ µας.

+ Υιέ του Πατέρα και Λυτρωτή του κόσµου, Θεέ,

+ Πνεύµα Άγιο, Θεέ,

+ Αγία Τριάδα, ένας µόνος Θεός,

+ Αγία Μαρία, … Ικέτευε για µας.

+ Αγία Θεοτόκε,

+ Αγία Παρθένε των παρθένων,

+ Μητέρα του Χριστού,

+ Μητέρα της θείας χάρης

+ Μητέρα Πανάχραντη,

+ Μητέρα αγνότατη,

+ Μητέρα πανάµωµη,

+ Μητέρα αµόλυντη,

+ Μητέρα αξιαγάπητη,

+ Μητέρα θαυµαστή,

+ Μητέρα της καλής συµβουλής,

+ Μητέρα του Πλάστη,

+ Μητέρα του Σωτήρα,

+ Μητέρα της Εκκλησίας,

+ Παρθένε φρονιµότατη,

+ Παρθένε πολυσέβαστη,

+ Παρθένε αξιέπαινη,

+ Παρθένε ισχυρή,

+ Παρθένε πιστή,

+ Κάτοπτρο δικαιοσύνης,

+ Θρόνε σοφίας,

+ Πηγή της ευφροσύνης µας,

+ Σκεύος πνευµατικό,

+ Σκεύος αξιοσέβαστο,

+ Σκεύος υπέροχο ευσεβείας,

+ Ρόδο µυστικό,

+ Πύργε του ∆αβίδ,

+ Πύργε ελεφάντινε,

+ Κατοικία χρυσή,

+ Κιβωτέ της ∆ιαθήκης,

+ Θύρα του ουρανού,

+ Άστρο πρωινό,

+ Σωτηρία των ασθενών,

+ Καταφυγή των αµαρτωλών,

+ Παρηγοριά των πονεµένων,

+ Βασίλισσα των Χριστιανών,

+ Βασίλισσα των αγγέλων,

+ Βασίλισσα των πατριαρχών,

+ Βασίλισσα των προφητών,

+ Βασίλισσα των αποστόλων,

+ Βασίλισσα των µαρτύρων,

+ Βασίλισσα των οµολογητών,

+ Βασίλισσα των παρθένων,

+ Βασίλισσα όλων των αγίων,

+ Βασίλισσα που συνελήφθηκες χωρίς την προπατορική αµαρτία,

+ Βασίλισσα που µεταστάθηκες στους ουρανούς,

+ Βασίλισσα της οικογένειας

+ Βασίλισσα του αγίου Ροδαρίου,

+ Βασίλισσα της ειρήνης,

– Αµνέ του Θεού, ο αίρων την αµαρτίαν του κόσµου,

– Συγχώρησέ µας, Κύριε.

– Αµνέ του Θεού, ο αίρων την αµαρτίαν του κόσµου,

– Εισάκουσέ µας, Κύριε.

– Αµνέ του Θεού, ο αίρων την αµαρτίαν του κόσµου,

– Ελέησέ µας, Κύριε.

– Ικέτευε για µας, Υπεραγία Θεοτόκε.

– Για να γίνουµε άξιοι των υποσχέσεων του Χριστού.

Ας προσευχηθούµε: Θεέ Πατέρα, του οποίου ο Μονογενής Υιός, µε τη ζωή, το θάνατο και την Ανάστασή του, µας απέκτησε την αµοιβή της αιώνιας σωτηρίας, σε παρακαλούµε, όταν απαγγέλλουµε το σεπτό Ροδάριο της µακαρίας και Αειπαρθένου Μαρίας, και µελετούµε τα µυστήρια αυτά της σωτηρίας, κάνε να τηρούµε όσα µας διδάσκουν και ν’αποκτήσοµε όσα µας υπόσχονται. ∆ιά του Ιησού Χριστού, του Κυρίου µας. – Αµήν.

Ελληνικά, Πνευματηκότητα Tags: