Η μοναχική ζωή στο Τάγμα ξεκινά με το Δοκίμιο

Το μοναχικό Δοκίμιο είναι δομημένο έτσι ώστε οι δόκιμοι-μοναχοί να κατανοήσουν καλύτερα τη θεϊκή τους κλήση και την κλήση τους προς το συγκεκριμένο Τάγμα, με το να βιώσουν τον τρόπο ζωής του και να συμφωνήσουν στην επιλογή τους το μυαλό, τη καρδιά και το πνεύμα τους, με αποτέλεσμα να δοκιμαστεί η πρόθεσή και η καταλληλότητα τους.

Τα κριτήρια για την είσοδο στο Δοκίμιο

Το πρώτο κριτήριο που απαιτείται είναι το κατώτατο όριο ηλικίας 17 ετών. Το δεύτερο είναι η υγεία: δεν μιλάμε τόσο για την απουσία ασθενειών, αλλά για μια υποκειμενική κατάσταση γενικής και ολοκληρωμένης ευημερίας του ατόμου, στις ψυχικές, σωματικές, πνευματικές, κοινωνικές, οικογενειακές του διαστάσεις…

Το τρίτο είναι ο επαρκής, σταθερός και συνεχής χαρακτήρας που επιτρέπει στον υποψήφιο να αντιμετωπίσει τις υποχρεώσεις που πρέπει να αναλάβει, τόσο τις κοινοτικές όσο και τις προσωπικές. Τέλος, χρειάζεται αρκετή ωριμότητα για να ενταχθεί σωστά στις λειτουργικές απαιτήσεις της μοναχικής ζωής.

 Αλλά το κύριο κριτήριο είναι κατ’ ανάγκη υπερφυσικό, αφού υπερφυσικό είναι το μυστήριο της κλήσης, όπου αισθάνεται κάποιος όταν ο Θεός τον επιλέγει στην μοναχική ζωή, ο υποψήφιος, αυτός, θα πρέπει να κινείται με πίστη. Εδώ δεν πρόκειται πλέον για μια ευχάριστη ή όχι ευχάριστη πρώτη εντύπωση, για προσωπική συμπάθεια ή προαίσθηση ανθρώπινων κριτηρίων, αλλά για σεβασμό της θείας επιλογής, γιατί ο Θεός είναι η πηγή όλων των καλεσμάτων και χαρισμάτων.

Οι στόχοι του Δοκιμίου

Η αναζήτηση του Θεού. Η ζωή στο Δοκίμιο πρέπει να καθοδηγείται από μια αποκλειστική και υπερφυσική αναζήτηση του Θεού που καλεί και που πρέπει (ο υποψήφιος) να ανταποκριθεί. Αυτή είναι η κύρια ασχολία του δόκιμου, δηλαδή να αναζητά τον Θεό που μας αποκαλύπτει η πίστη. Ο καθένας πρέπει να γνωρίσει τον Χριστό για να τον μιμείται με την θεϊκή ιδιαίτερη κλήση του και ως το δικό του μέσο αγιότητας.

Η αυτογνωσία. Η πνευματική οικοδόμηση πρέπει να ξεκινά από το Δοκίμιο, και η γνώση των δομικών υλικών είναι πρωταρχικής σημασίας. Αυτή η γνώση έχει δύο συνιστώσες: των ελαττωμάτων και των προσωπικών περιορισμών και αυτή της γνώσης των χαρισμάτων που χαρίζει ο Θεός.

Η διάκριση και η επιβεβαίωση της κλήσης συνεπάγεται με μελέτη, διάκριση, διευκρίνιση, κάθαρση και την επιλογή. Η επιβεβαίωση συνεχίζει, όχι αφηρημένα, αλλά με βάση τα γεγονότα, τις στάσεις του δόκιμου κατά την περίοδο του Δοκιμίου και τα πραγματικά σημεία.

Η ρασοφορία των αρχαρίων.

Περίοδοι εκπαίδευσης Δοκιμίου

Δεν είναι όμως όμοια όλα τα χρονιά εκπαίδευσης σε δραστηριότητες και απαιτήσεις. Υπάρχει μια πρόοδος σε όλα αυτά και ωριμάζει παιδαγωγικά. Η πρώτη περίοδος κρατά από την είσοδο μέχρι την ένδυση του μοναχικού ράσου (ρασοφορία)· η δεύτερη και η τρίτη μοιράζονται αναλογικά και όπως κρίνεται κατάλληλο σύμφωνα με την επίτευξη των στόχων. Η μηνιαία Πνευματική Άσκηση και η καλοκαιρινή συμβίωση ολοκληρώνουν το έτος του Δοκιμίου.

Πότε ξεκινά το Δοκίμιο;

Το δοκίμιο ξεκινά συνήθως τον Αύγουστο, ώστε οι υποψήφιοι που εισέρχονται στην κοινότητα να μπορούν να λάβουν μέρος στην καλοκαιρινή συμβίωση, η οποία είναι μια ειδική περίοδος για τους δόκιμους ώστε να αναπτύξουν τις ανθρώπινες αρετές τους και να προσαρμοστούν στην κοινότητα. Όμως η επίσημη ημερομηνία “εισόδου” ενός νέου δόκιμου εξαρτάται από προσωπικές καταστάσεις. Δεδομένου ότι το ακαδημαϊκό έτος για όλους τους «οίκους μόρφωσης» του Τάγματος (Δοκίμιο, Ιεροσπουδαστήριο, Ιεροσπουδαστήριο μοναχισμού ενορατικής ζωής) ξεκινά τον Σεπτέμβριο, το επίσημο έτος ενός δόκιμου (απαιτείται χρονική περίοδος 365 ημερών) συνήθως ξεκινά αυτόν τον μήνα.

Που βρίσκεται το Δοκίμιο;                 

Στο Τάγμα υπάρχουν μοναστήρια εκεπαίδευσης δόκιμων Μοναχών σε όλες τις ηπείρους του κόσμου για τις εκάστοτε χώρες της συγκεκριμένης ηπείρου. Στην Ευρώπη το Δοκίμιο του Τάγματος βρίσκεται στο Σέγκνι (Segni, RM) της Ιταλίας. 

Επικοινώνησε μαζί μας

Εάν θες να μιλήσεις με κάποιον ιερέα του Τάγματμός μας για τη κλήση σου ή έχεις απορίες γι’ αυτό το θέμα, επικοινώνησε μαζί μας: