33η Κυριακή του Έτους, Α’ κύκλος : «ο πιστός δούλος θα συμμετάσχει στη χαρά του Κυρίου του».

Το ταλέντο πολλαπλασιάζει την αξία του όταν χρησιμοποιείται σωστά. Επομένως, και το δώρο του Θεού αυξάνεται προς όφελος του κατόχου και των άλλων όταν εφαρμόζεται σωστά… Ομοίως, τα δώρα του Θεού μας δίνονται για να διπλασιαστεί το καλό στον κόσμο, για να διαδοθεί το καλό προς όφελος της κοινωνίας και της ανθρωπότητας, ώστε η Βασιλεία του Θεού να αναπτυχθεί πάνω στη γη…

Tags: