1η Κυριακή της Παρουσίας, Γ’ κύκλος: «Η έλευση του Σωτήρα στον κόσμο»

Ξεκινάμε αυτή την Κυριακή την λειτουργική περίοδο της Παρουσίας, η οποία είναι μια πνευματική προετοιμασία για την γέννηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Κατά τη διάρκεια τεσσάρων Κυριακών η Λειτουργία της Εκκλησίας θα μας καθοδηγεί στη συνάντηση με τον Μεσσία και Σωτήρα μας.

Tags: