6η Κυριακή του Πάσχα, Β’ κύκλος: «Η νέα εντολή του Ιησού»

Το σημερινό Ευαγγέλιο μιλάει για την ώρα, στην οποία ο Χριστός αναγγέλει τη «νέα εντολή» του και την μεταδίδει στους αποστόλους του. Αυτό έγινε το βράδυ του Μυστικού Δείπνου μετά το γέυμα. Αυτή η εντολή του Χριστού λέει ότι πρέπει να αγαπάμε και να μείνουμε στην αγάπη του. Δεν πρόκειται για κάτι κυρίως εξωτερικό που μας λέει τι πρέπει να κάνουμε και τι να μην κάνουμε, αλλά είναι προπάντων κάτι εσωτερικό, γιατί η αγάπη είναι πρωτίστως μια εσωτερική στοργή, ακόμα και αν εκφράσετε με εξωτερικές πράξεις.

Tags: