20η Κυριακή του έτους, Α’ κύκλος: “Το αληθινό πνεύμα προσευχής υπερβαίνει τα όρια των ανθρώπινων κριτηρίων”

Η επιμονή και η ταπεινοφροσύνη μιας γυναίκας Χαναναίας που ζητά από τον Χριστό να θεραπεύσει την κόρη της μάς διδάσκει τον τρόπο και τα συναισθήματα με τα οποία πρέπει να απευθυνόμασε στον Θεό στις προσευχές μας.

Tags:

7η Κυριακή του Πάσχα, Α΄κύκλος: “Αυτοί προσεύχονταν ομόψυχα με τη Μαρία, τη Μητέρα του Ιησού”

[Πραξ 1, 12-14] Αυτό το κείμενο μας αφηγείται τις πρώτες στιγμές της ζωής των αποστόλων και των μαθητών χωρίς πια την παρουσία του Κυρίου επάνω στη γη. Είναι η στιγμή που συνειδητοποίησαν για πρώτη φορά ότι έπρεπε να χτίσουν τη ζωή τους όχι μόνο γύρω από τον δάσκαλό τους, αλλά και γύρω από τους αδελφούς τους στην πίστη, χτίζοντας έτσι τα θεμέλια της πρώιμης Εκκλησίας.

Tags: